Φιλαΐδαι


Φιλαΐδαι
Δήμος της αρχαίας Αττικής, που ανήκε στην Αιγηίδα φυλή και ονομάστηκε από τον Aττικό ήρωα Φίλαιο. Στον δήμο αυτό ανήκε η Βραυρών, από την οποία κατάγονταν οι Πεισιστρατίδες. Ο Φίλαιος ήταν γενάρχης των Φιλαϊδών, στους οποίους ανήκαν ο Μιλτιάδης, ο φιλόσοφος Επίκουρος και άλλοι. Οι Φιλαΐδες συγγένευαν με τους Κυψελίδες, με οικογένειες της Θράκης και με τον Κροίσο.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Philaiden — Die Phila iden (griechisch maskulin: Φιλαΐδαι, das Iota mit Trema und Akut) sind in der griechischen Antike die Nachkommen eines alten und berühmten attischen Adelsgeschlechts, das seine Herkunft von dem mythischen Helden Philaios ableitet. Zur… …   Deutsch Wikipedia

  • DEMARCHI — Graece Δήμαρχοι, dicebantur in eadem Rep. praefecti τῶ Δήμων, quos illi, quando necesse erat, convocabant, eâdem potestate, quam prius Ναυκράροι vel Ναυκλάροι habuerant, (ut scribir Harpocration in Lexico, et Scholiastes Aristophan. ad haec verba …   Hofmann J. Lexicon universale

  • OENEIS — Graece Οἰνηὶς, una ex XII. veter. Atheniensium tribubus, ab Oeneo heroe indigena nomen nacta, memoratur Pausaniae in Atticis, ubi quintô eam locô recenset. In Marmore XIII. Tribuum nuper Athenis in Angliam translato a Georg. Whelero nobili Anglo …   Hofmann J. Lexicon universale

  • Φιλαΐδες — οι / Φιλαΐδαι, ΝΑ δήμος τής Αττικής που ανήκε στην Αιγηίδα φυλή, βρισκόταν στην περιοχή τής Μεσογαίας και σε αυτόν ανήκε το ιερό τής Βραυρώνος …   Dictionary of Greek


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.